Nowy system download
Dodane przez Dunio dnia July 07 2008 03:22:44
Uda?o mi si? zainstalowa? nowy system download, który powinien wam zapewni? wi?ksz? wygod?.
Pozwala on mi?dzy innymi na dodawanie screenów ju? b?d?cych na serwerze oraz ma lepszy wygl?d.

Polecam i zapraszam do korzystania!!!